891. Quyết định Phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh thông thường Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
258

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1IFo2Dy_V-NoFe-1e0EpXAeZSmqr3Ui6J?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here