892. Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại TTYT Cam Lâm

0
248

Xem tại đây: http://892. Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại TTYT Cam Lâm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here