813. Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu Cho thuê Nhà Đa năng làm dịch vụ căn tin

0
220

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1eUTo7zsymnian2yYRckHDLqr7CrmxQND/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here