977. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại ttyt cam lâm

0
357

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sU0Q9nr65GZwrUut7_rKgymIZlnmAo-e/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here