978. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại ttyt cam lâm

0
449

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1w0nGHNgZ0t1IdSQwlr7ghCbSdQAvAQKJ?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here