979. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại ttyt

0
345

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1idyPQlar3eBb6dA-mnlg6qDPpiPWwMjS/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here