980. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn

0
396

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Q_TqcDLy-AnnQKiZaYvI0HcXGLQyROJN?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here