981. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
372

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Pfg55-VJmnpbpEi-WitTcYLEpQDc4Cor?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here