983. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chọn nhà cung cấp gói sửa chữa máy huyết học tự động phục vụ công tác KCB tại ttyt cam lâm

0
402

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EnH9S63JQIFeK8I874-U7fb2Kg-r1Wjn/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here