987. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm thuốc điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt năm 2022

0
230

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1GOE2FtOmmmmQYdDOUTs0777JGfZ_XbxU?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here