982. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa máy X-quang

0
331

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_U0db6dmalJOXRe1DEgO6Y6V-lBCFj3J/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here