984. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quý II, III năm 2021

0
354

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_RL4438QBB2UcBd1nWwj1tM5qBBuZ2ZT/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here