Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 21/11/2014

0
451

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 21/11/2014, Thế giới đã ghi nhận 15.417 trường hợp mắc, trong đó 5.508 trường hợp tử vong.

1. Quốc gia châu Phi:

  • Guinea: 2.047 trường hợp mắc, 1.214 trường hợp tử vong
  • Liberia: 7.082 trường hợp mắc, 2.963 trường hợp tử vong
  • Sierra Leone: 6.190 trường hợp mắc, 1.267 trường hợp tử vong
  • Mali:  06 trường hợp mắc, 06 trường hợp tử vong
  • Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong
  • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
  • Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

2. Quốc gia ngoài châu Phi:  

  • Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
  • Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

3. WHO ghi nhận 596 nhân viên y tế mắc Ebola, trong đó 345 trường hợp tử vong.

4. Theo WHO sự tăng cường giám sát, hỗ trợ tại 3 quốc gia Tây Phi (Guinea, Liberia, Sierra Leone) đã tốt hơn nhưng cần mở rộng giám sát tại Mali.

5. Sự bùng phát dịch Ebola tại D.R.Congo là riêng biệt với khu vực Tây Phi và đã 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới.

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế​