Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 29/12/2014

0
407

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 29/12/2014, Thế giới đã ghi nhận 20.181 trường hợp mắc, trong đó 7.906 trường hợp tử vong.

1) Quốc gia châu Phi:

  • Guinea: 2.695 trường hợp mắc, 1.697 trường hợp tử vong
  • Liberia:7.977 trường hợp mắc, 3.413 trường hợp tử vong
  • Sierra Leone: 9.409 trường hợp mắc, 2.732 trường hợp tử vong
  • Mali: 08 trường hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

2) Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc mới Ebola:

  • Nigeria:  20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong
  • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
  • Cộng hòa Dân chủ Congo:  66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong
  • Tây Ban Nha:  01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
  • Mỹ:  04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

3) Báo cáo ngày 24/12/2014 số nhân viên y tế là 674 trường hợp mắc Ebola, trong đó 374 trường hợp tử vong.

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế.​