Già Mà Ham Thống Kê

0
511

minhhoa

ảnh minh họa

“GIÀ MÀ HAM THỐNG KÊ!”

Trên đầu mái tóc hết xanh (bạc rồi)
Mà sao bên dưới củ hành lại tươi?!
Hỏi anh, anh tủm tỉm cười:
Vì trong đất lạ lại tươi củ hành!
Chuyên khoa (II) anh học làm sao?
Học xong chẳng có sợi nào tóc xanh!
Thưa rằng: không chỉ mình anh
Mà nguyên cả lớp cô nàng (cũng) bạc phơ!
Thống kê đâu phải khô khan
Như chàng cứ nghĩ “O” nàng năm mươi
Học thống kê, đâu (có) muộn màn
Như anh đầu hói, sờ nàng “còn rin”
Ban đầu bở ngỡ: “Square chi ”
Khi tìm tới cõi…, mê li không rời
Đến khi anh hết rối bời
Hiểu sâu, thấu đáo thì đời thấy Tiên (Test)
Có p, anh sướng (như) được tiền
Về khuyên: bỏ tửu, kiếm tìm đến Tiên (thống kê)

“congxanhytcl@gmail.com
gởi các bạn chuyên khoa II Đại học Y Dược Huế (NK 2009-2011) đọc để rồi ham học (nhớ lời dặn: thống kê chứ không được ham gì khác nhé!)”